Do konce září můžete nominovat jednotlivce na Ceny DZS 2021

Ceny DZS uděluje každoročně Dům zahraniční spolupráce nejlepším mezinárodním projektům. Letos oceňujeme i individuální výjezdy.

Na konci roku oceníme v Domě zahraniční spolupráce (DZS) zajímavé a přínosné výjezdy jednotlivců, které mnohdy nejsou vidět v komplexnosti velkých projektů. 

Úspěšné absolventy mezinárodních programů můžete nominovat ve dvou kategoriích, a to:

  1. ÚČASTNÍK VYJÍŽDĚJÍCÍ Z ČR NEBO V RÁMCI ČR
  2. ZAHRANIČNÍ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČR

Do těchto kategorií nominuje jednotlivce vždy vysílající či přijímající organizace/instituce. Zajímají nás konkrétní aktivity, výjimečnost daného výjezdu, dopad na jednotlivce i samotné organizace.

Ceny udělujeme v DZS ve všech programech, které administrujeme. Uspět může každý typ výjezdu nebo aktivity, ať už se jedná o dobrovolnický pobyt, vysokoškolské studium, nebo odbornou stáž.

Nominace

Organizace může podat maximálně jednu nominaci v každé z výše uvedených kategorií, které zasílejte prostřednictvím tohoto formulářeUzávěrka je 30. 9. 2021.

Z nominovaných bude vybírat odborná porota. Vyhlášení Cen DZS proběhne 16. 12. 2021.

Více o Cenách DZS

Ceny DZS byly udělovány poprvé v roce 2018. Více informací o loňském online předávání Cen DZS najdete v Slavnostní online vyhlášení Cen DZS 2020, přehled oceněných projektů 
a absolventů pak v publikaci Ceny DZS 2020 To nejlepší z mezinárodního vzdělávání

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na info@dzs.cz. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaše nominace.