Velká Británie opouští program Erasmus+

Velká Británie opouští s odchodem z EU i Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Konec výjezdů do Británie to však neznamená.

Velká Británie opouští s odchodem z Evropské unie i Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Dohoda o obchodu a spolupráci, kterou s EU uzavřela, účast v těchto unijních programech nepokrývá. To ovšem neznamená, že by výměny studentů, zaměstnanců či dobrovolníků s Velkou Británií měly být přerušeny.

Aktuálně probíhající projekty za účasti britských institucí

Výjezdy studentů i zaměstnanců, projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+ i projekty Evropského sboru solidarity je nyní možné realizovat beze změny v projektech financovaných z programového období 2014-2020. Pro již probíhající či schválené projekty se tedy nic nemění a mobility i projekty spolupráce je možné realizovat i nadále.

Studenti, kteří v rámci programu Erasmus+ aktuálně studují ve Velké Británii, a dokonce ani ti, kteří již byli k výjezdu přijati, ale ještě nevycestovali, nebudou změnami zasaženi. Ještě v akademickém roce 2022/2023 mohou školy, další vzdělávací instituce a organizace dokončovat projekty financované z programového období 2014-2020 a studenti i zaměstnanci tak budou moci vyrazit do Velké Británie za podmínek, které pro ně platily dosud.

Občané EU, a tedy i ČR, přijíždějící do Velké Británie po 1. 1. 2021 v rámci programu Erasmus+ nebo jiného krátkodobého výměnného programu do šesti měsíců nebudou muset žádat o studentské vízum. Pokud budou studenti chtít v Británii pobývat delší dobu než šest měsíců, pak si studentské vízum musí zajistit.

Budoucí spolupráce s Velkou Británií

Změna související s odchodem Velké Británie z EU se týká až výzev vyhlášených v rámci programového období 2021-2027. Spolupráce s britskými protějšky v programu Erasmus+ bude možná i nadále, a to buď formou bilaterálních dohod, především v případě vysokých škol, nebo v souladu s pravidly programu Erasmus+ v rámci podpory spolupráce se třetími zeměmi. Ve Velké Británii pak má vzniknout nový stipendijní Turingův program, který by měl studijní a pracovní výjezdy do zahraničí umožnit britským studentům. Výměny studentů a zaměstnanců s Velkou Británií tedy Brexitem určitě nekončí.