Aktivní mládež ovládla Prahu: Europe Goes Local v akci

AS, DZS

Erasmus+

Od 20. do 23. června se v Praze konalo mezinárodního setkání Europe Goes Local s téměř 80 účastníky z Česka a Slovenska.

Europe Goes Local v akci

Akce začala seznamovacím blokem, který umožnil účastníkům navázat první kontakty a vytvořit přátelskou a otevřenou atmosféru. Následně se program zaměřil na různé interaktivní a vzdělávací aktivity, které měly za cíl rozvíjet jejich schopnosti a znalosti občanské angažovanosti.

Jedním z vrcholů setkání byla série workshopů připravená Institutem plánování a rozvoje města Prahy, která se konala v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Účastníci si například během rolové hry Proluka vyzkoušeli zastupovat různé skupiny obyvatel, jako jsou nájemníci, majitelé a developeři. Tato hra jim poskytla jedinečný pohled na komplexnost městského plánování a důležitost participace různých aktérů.

Prezentace projektů jednotlivých týmů zapojených do Europe Goes Local byla dalším klíčovým momentem setkání. Účastníci představili své iniciativy zaměřené na zlepšení kvality života ve svých komunitách, což poskytlo inspiraci pro ostatní.

Kromě těchto aktivit byly součástí programu také různé workshopy zaměřené na osobní a profesní rozvoj, jako je veřejné vystupování, time management, well-being, sketchnoting a efektivní porady. Tyto workshopy poskytly účastníkům užitečné dovednosti a nástroje, které mohou využít ve svém dalším působení.

Setkání Europe Goes Local v Praze mělo za cíl nejen propojit mládež z Čech a Slovenska, ale také je inspirovat a motivovat k další práci. Účastníci ukázali, že dnešní generace je plná inspirativních a aktivních mladých lidí, kteří jsou připraveni pracovat na lepší budoucnosti, pokud jim společnost poskytne dostatečnou podporu a prostor pro rozvoj.

Europe Goes Local je skvělou příležitostí pro mladé lidi se setkat, sdílet své zkušenosti a nápady a vrátit se domů s novými přátelstvími a chutí pokračovat ve své práci pro lepší budoucnost svých komunit. Rádi byste se o Europe Goes Local dozvěděli více? Rádi byste se zapojili do příštího ročníku? Zaregistrujte se, abyste se dozvěděli o přihlašování jako první.