Co přinesl červnový mezinárodní seminář eTwinning v Praze?

DZS

eTwinning eTwinning

Ve dnech 6.6. – 8.6. 2024 se v Praze uskutečnil mezinárodní seminář eTwinning na téma roku „Inovace a vzdělávání a wellbeing."

Semináře se zúčastnilo téměř 40 učitelů z 12 evropských zemí (Česko, Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Řecko, Irsko, Litva, Nizozemsko, Moldávie, Rumunsko, Slovensko).

Seminář

Zajímavou prezentací „Digital Wellbeing“ uvedl všechny účastníky do tématu Michal Kučerák. Nedílnou a inspirativní částí semináře byly příklady dobré praxe, kdy dvě zkušené české učitelky-ambasadorky představily své úspěšné projekty.

Po úvodních seznamovacích aktivitách se učitelé ve workshopech pod vedením ambasadorek seznámili s portálem ESEP, s prací v portálu eTwinning i virtuální třídou TwinSpace. Dozvěděli se, jak si najít partnery pro projekt, naučili se metodiku projektu a jak ho realizovat. Samozřejmou součástí semináře bylo i seznámení se s bezpečností práce v portálu eTwinning a s nástrahami internetu a různých digitálních technologií.

Hlavním cílem setkání bylo navázání přátelství a projektové spolupráce mezi učiteli evropských zemí. Účastníci si po vyhledání partnerů pro projekt rozdělili do menších skupinek a pustili se do aktivní práce na projektu – diskutovali, plánovali a vyzkoušeli si různé online nástroje vhodné pro spolupráci. Všichni učitelé se tak úspěšně zapojili a vytvořili nové eTwinningové projekty, na kterých budou dále pracovat se svými žáky.

Mimo jiné byl pro účastníky připraven i bohatý doprovodný program. Velice zaujala skupinová hra po centru Prahy od Václavského náměstí, přes náměstí Staroměstské až k Betlémské kapli s využitím aplikace Actionbound. Tato procházka Prahou byla zakončena slavnostní večeří v překrásném barokním refektáři dominikánského kláštera svatého Jiljí.

Přejeme všem učitelům příjemnou a přínosnou spolupráci na úspěšných projektech!