Den plný inspirace a mezinárodního vzdělávání na Příští stanici svět

Oslavili jsme již čtvrtý ročník naší akce Příští stanice svět, který byl bohatý na besedy, workshopy a zábavné aktivity.

Příští stanice svět 2024. Foto: Petr Zewlakk VrabecPříští stanice svět 2024. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Letošní ročník Příští stanice svět, který se konal 6. června, opět nabídl bohatý program plný inspirativních besed a workshopů. Celá akce se nesla v duchu mezinárodní spolupráce a aktivního zapojení mladých lidí do dění ve světě. Ožil nejen vnitroblok, ale i vnitřní prostory Domu zahraniční spolupráce, které jsme v rámci tohoto Dne mezinárodního vzdělávání otevřeli.

Návštěvníci se mohli na infostáncích na dvoře dozvědět vše o možnostech zapojení do mezinárodního vzdělávání, soutěžit o ceny, naprogramovat robota či si odnést dočasné tetování. Zároveň jim programové bloky v místnostech EVROPA a SVĚT nabídly inspiraci na témata studia v zahraničí, dobrovolnictví, solidárních projektů, jak změnit své okolí, nalézt si přátele při pobytu v cizině či jak vyjet na cestu po Evropě s DiscoverEU. Místnost VESMÍR poskytla možnost si vyzkoušet jízdu japonským rychlovlakem díky virtuální realitě a zkušenému týmu Národního ústavu pro duševní zdraví.

Naše mapa Evropy se jako vždy zaplnila vašimi destinacemi, kam jste vyjeli. Foto: Petr Zewlakk VrabecNaše mapa Evropy se jako vždy zaplnila vašimi destinacemi, kam jste vyjeli. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Workshop „Volím si Evropu“ umožnil účastníkům diskutovat o významu demokracie a občanské angažovanosti a cílil tak zvýšit povědomí mladých lidí o důležitosti aktivního zapojení do politického života. V besedě „Jak vyrazit už na střední“ se Ema Forštová, která studovala tři měsíce v Rakousku, a Mariana Franclová, která vyrazila do Španělska, podělily o své zkušenosti s výběrem zahraničního výjezdu, skloubením se studiem na střední škole, ale i jak vystoupit ze své komfortní zóny a být aktivní.

Besedám a workshopům se meze nekladly. Foto: Petr Zewlakk VrabecBesedám a workshopům se meze nekladly. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Jan Holý a Petr Horník sdíleli své zkušenosti s dobrovolnickou činností v zahraničí. Diskutovali o tom, jaký přínos má dobrovolnictví pro osobní rozvoj a jak realizovat vlastní projekty. Monika Večeřová pak představila solidární projekt „Žiju s rakovinou“, jehož cílem projektu je destigmatizace rakoviny prostřednictvím videorozhovorů, ve kterých dávají hlas lidem s touto diagnózou, ale i blogpostů a sociálních sítí. Součástí dalšího zajímavého solidárního projektu Online Zastávka je Digital Haven, „útočiště“ pro digitální wellbeing, které nabízí fyzické workshopy a online materiály zaměřené na zdravé digitální návyky. Victoria Marečková a Dmytro Myshanych pak poradili zájemcům v besedě „Jak vyrazit do světa i přes překážky“.

Během dne se představila celá paleta témat od evropských hodnot po inkluzi. Foto: Petr Zewlakk VrabecBěhem dne se představila celá paleta témat od evropských hodnot po inkluzi. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Program v celé šíři včetně všech řečníků v jednotlivých blocích naleznete na stránkách. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a budeme se na vás těšit na dalších akcích. Prohlédněte si galerii z celého dne: