Ze studií v Česku mám stále mnoho přátel, vzpomínal profesor Magnus Ericsson na Alumni meetupu ve Švédsku

PM, DZS

Study in Czechia

V pořadí třetí setkání jsme uspořádali již tradičně spolu s Velvyslanectvím České republiky ve Stockholmu.

International Student and Alumni Meetup 2024 ve Stockholmu.

International Student and Alumni Meetup, který proběhl 16. května v prostorách Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu, navázal na úspěšné minulé dva ročníky. Tento významný event, pořádaný z iniciativy zastupitelského úřadu ČR ve Stockholmu ve spolupráci s iniciativou Study in Czechia a programem Czechia Alumni, opět spojil švédské absolventy českých škol, české a mezinárodní studenty nacházející se ve Švédsku a všechny zájemce o české vysoké školství.

Setkání tentokrát přivítalo až 60 účastníků, mezi kterými bylo zastoupení z celkem 11 českých škol. Ti měli příležitost sdílet své zkušenosti s českými a švédskými univerzitami či navazovat nové kontakty. „Jsme rádi, že zde vzniká a každý rok se rozrůstá komunita Švédů, kteří znají a mají rádi Česko. Právě oni jsou pak našimi nejlepšími ambasadory ve Švédsku – berou na návštěvy do Česka své rodiny, v práci hledají-li mezinárodní partnery, přirozeně hledají i v Česku apod. Je to tedy dlouhodobý projekt, a moc doufám, že se tato setkání budou konat i nadále,“ prohlásila velvyslankyně ze zastupitelského úřadu ČR ve Stockholmu Anita Grmelová.

International Student and Alumni Meetup 2024 ve Stockholmu.
International Student and Alumni Meetup 2024 ve Stockholmu.

Oceňuji, že jsem měl příležitost si zde promluvit se studenty či absolventy Univerzity Karlovy. Mile mě překvapilo, že většina z nich hodnotí velice kladně kvalitu studia a současně to, že co se naučili u nás, tak využívají ve své kariéře nejen ve Švédsku, ale i při mezinárodní spolupráci,“ zhodnotil přínosy akce pro univerzity prorektor pro strategii a rozvoj Univerzity Karlovy Josef Fontana.

Přínos studia v Česku pro svou budoucí kariéru potvrzuje i Mariam Orjonikidze, která díky studiu češtiny získala práci první sekretářky gruzínské ambasády v Praze, a momentálně pracuje na obdobné pozici ve Švédsku. „Na fakultě (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, pozn. autora) jsem se také mohla zapsat na Studia východní a střední Evropy (ECES). Jedním z našich lektorů byl Jan Sokol, jeden ze signatářů Charty 77. Poslouchat přednášky o jeho zkušenostech byl silný zážitek. (...) To jsou momenty, kterých si opravdu vážím a díky kterým vím, že jsem se rozhodla správně.“

Významným hostem byl švédský profesor Magnus Ericsson, který studoval v Třeboni v letech 1973-74. „Mám ze studií stále mnoho přátel, se kterými jsem stále v kontaktu, někteří z nich už bohužel zemřeli, ale stále na ně mám živé vzpomínky. Byla to důležitá součást mé osobnosti, o tom není pochyb,“ uvedl profesor Ericsson.

Meetup absolventů ve Stockholmu. Foto: Study in Czechia
Mariam Orjonikidze a Magnus Ericsson, absolventi českých vysokých škol.

Jsme velmi rádi za udržování této tradice meetupů ze strany velvyslanectví. Tento přístup je příkladný pro další zastupitelské úřady, protože tato akce nejen propojila české a švédské absolventy, ale také se díky tomu vytvářejí noví ambasadoři českých univerzit, kteří budou šířit dobré jméno Česka v zahraničí,“ uvedla vedoucí Study in Czechia Aneta Sargeant. Utužování vztahů s absolventy českých škol má taktéž pozitivní vliv na ekonomiku, a to zejména v utváření obchodních a dalších vztahů mezi zeměmi po celém světě.

Univerzity, které mají zájem zjistit více o tom, jak navazovat a udržovat vztahy s absolventy a sdílet své znalosti a zkušenosti, mají možnost se zaregistrovat na 9. ročník mezinárodní konference ICAReAlumni 2024. Konference, jejíž jsme partnerem, se letos poprvé koná v Česku.

Podívejte se na další fotografie z akce. Foto: Valentýna Škrabálková, Study in Czechia