Bez zahraničních studentů se Česko neobejde. Jaké jsou jejich přínosy?

Zvyšující se počet zahraničních studentů v Česku má příznivý vliv na ekonomiku, demografii i pověst v zahraničí jako moderní země.

Na začátku února jsme uveřejnili zprávu z výzkumu programu Study in Czechia týkající se zahraničních studentů na českých vysokých školách – kdo jsou, jak se jim zde daří, a co na Česku i českém vzdělávacím systému nejvíce oceňují. Tento výzkum tematicky navazuje na předcházející z roku 2020. Přichází v důležitý čas, kdy se Česko, stejně jako i další země Evropy, potýká s demografickým poklesem a stárnutím obyvatelstva.

Ambasadoři DZS - zahraniční studenti českých škol. Foto: DZSAmbasadoři DZS - zahraniční studenti českých škol. Foto: DZS

Demografická role

Bohatství a prosperita každé země závisí na jednom jediném kritériu: chytří a motivovaní lidé z Česka buď odcházejí, nebo tady vidí příležitost, možnost uplatnění, a tak sem přicházejí a zůstávají. Potřebujeme tak rozšířit základnu, abychom měli větší výběr chytrých, motivovaných lidí, kteří budou studovat v Česku,“ zhodnotil během mediální snídaně zaměřené na představení zmíněného výzkumu Jaroslav Miller, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy. 

Česká populace se pomalu ale jistě zmenšuje a stárne. Za rok 2023 se podle odhadů narodilo asi 92 tisíc dětí, zatímco zemřelo přibližně 120 tisíc lidí. Aktuální populační přírůstek přistěhováním způsobený útokem na Ukrajinu, který je patrný v následujícím grafu, problém otázky sociálních systémů, vč. důchodového, z dlouhodobého hlediska rozhodně neřeší. Řešení však může přijít právě ze strany zahraničních studentů na českých vysokých školách. 

populacni vyvoj

Ekonomická role 

V české ekonomice je dnes řada sektorů, která by bez zahraničních studentů a absolventů byla ochromena a nefunkční. Jedná se nejen o zdravotnictví, ale i o některé strojírenské obory,“ upozorňuje Jaroslav Miller. Z profesního pohledu se ale nejedná pouze o přínosy po absolvování studia – podle výzkumu 64 % zahraničních studentů v Česku pracuje už během studií. Přispívají tak ekonomice nejen poplatky za studium (pokud studují v anglickém jazyce), ale i placením daní a pojištění. Vysoké školy pak díky těmto poplatkům navyšují svůj rozpočet a tím kapacitu ve studijních programech i pro české studenty. Ti zahraniční studenti, kteří studují v českém jazyce (2/3 respondentů výzkumu), sice za studium samotné neplatí, ale díky znalosti jazyka se snáz integrují mezi české studenty i společnost. 

Systematická práce se zahraničními studenty a absolventy je nezbytná   

Investice do náboru se vrací v podobě vzdělaného integrovaného člověka. „Někdo by si mohl říct, že studenti přijdou a zase odejdou. Ale my víme (z tohoto i dalších výzkumů, pozn. red.), že skoro polovina zahraničních studentů zůstává v Česku. To znamená, že se lákání vyplatí. Zůstanou tu, založí rodiny, platí daně, podílejí se na trhu práce v segmentu vysoce přidané hodnoty, protože jsou na pozicích, které jsou velmi ceněné a kvalifikované. U řady studentů dochází i k následné naturalizaci (získání českého občanství, pozn. red.),“ shrnuje benefity ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl.

Mediální snídaně na téma zahraničních studentů v Česku 13. 2. 2024. Foto: DZSMediální snídaně na téma zahraničních studentů v Česku 13. 2. 2024. Foto: DZS

A i ti, kteří se po dokončení studia zde vrátí do rodné země, mají na Česko hluboké vazby, které mohou pomoci utváření obchodních a dalších vztahů mezi zeměmi. To posiluje vytváření pozitivního obrazu Česka v zahraničí, z kterého Česko těží dlouhodobě po zbytek života absolventa. Skrze naši iniciativu Study in Czechia zároveň reprezentujeme Česko v zahraničí jako inovativní zemi pro výzkum a vědu a pořádáme pravidelná setkání absolventů a studentů českých škol po světě. Kromě těchto aktivit se však Study in Czechia stará o své ambasadory, z řad studentů, a dále s absolventy pracuje.  

Jedním z těchto absolventů, kteří zde zůstali i po svých studiích, je Oleg Fetisov. Po dokončení doktorského programu v českém jazyce na Fakultě stavební ČVUT v Praze na své alma mater zůstal jako ambasador a člen internacionalizačního týmu rektorátu ČVUT, a loni se stal hlavou oddělení internacionalizace Fakulty elektrotechnické. Kromě podpory reputace českého vzdělávání v zahraničí se Oleg zasadil i o navázání vztahů mezi ČVUT a českými velvyslanectvími (zejména na Ukrajině). Podporuje také ukrajinské krajany v Česku, pomáhá současným studentům ve vízové problematice či organizuje akce. „Již jako student jsem poznal, že Česko je skvělou zemí pro život a jednou z nejbezpečnějších zemí na celém světě. Dnes také láká největší developerské, průmyslové a další společnosti. Nemluvě o skvělé české kultuře a komunitě otevřené zahraničním studentům, pracovníkům a vědcům. Myslím, že je to země, která se pro každého může stát domovem,“ shrnul Oleg v rozhovoru během mediální snídaně. 

Medailonek

Kompletní publikace o uskutečněném výzkumu je dostupná na webu DZS. Naleznete v ní i doporučení pro další práci se zahraničními studenty. Tiskovou zprávu shrnující její výsledky naleznete zde. Prezentace a záznam ze setkání s médii jsou k dispozici na medialnisnidane.cz