Erasmus+ stáže na zastupitelských úřadech po celém světě

Aktualizováno 22.2.2024

Erasmus+

Věděli jste, že vysokoškolští studenti mají možnost absolvovat tzv. praktickou stáž Erasmus+ na zastupitelském úřadě?

Od roku 2021 je tato možnost podporovaná ze strany Evropské komise, a tak nyní zveřejňujeme seznam nabídek zastupitelských úřadů, které mají v roce 2024/2025 zájem stážistu přijmout. 

Přehledová tabulka je platná pro akademický rok 2024/2025. Nabídky stáží platné pro akademický rok 2025/2026 budeme opět zveřejňovat za rok. 

Pravidla stáží zůstávají stejná jako pro běžné stáže programu Erasmus+, tj.  

  • Délka stáže v rozmezí 2-12 měsíců 
  • Pro studenty všech typů studia i pro čerstvé absolventy 
  • Na základě trojstranné smlouvy mezi MZV, vysílající VŠ a studentem 

Financování 

  • Je zajištěno stipendiem z prostředků Erasmus+, zastupitelský úřad nemusí stáž nijak dofinancovat 
  • Poskytnutí stipendia je na základě rozhodnutí VŠ a jejích pravidel
  • Výše stipendia dle platných sazeb pro danou výzvu  

Termíny pro přihlašování  

Do 15.1. zájemci zasílají CV a případné další dokumenty přímo na ZÚ (kontaktní e-mail naleznete v přiložené tabulce).