Zapojte se do konzultace a ovlivněte budoucnost dobrovolnictví v programu Evropský sbor solidarity

PM, DZS

European Solidarity Corps

Svůj názor můžete sdílet s Evropskou komisí až do 5. února 2024. Vítány jsou státní instituce, zapojené organizace i jednotlivci.

Evropský sbor solidarity

Veřejné konzultace jsou důležitým nástrojem, který Evropská komise využívá pro vylepšování spravovaných evropských programů skrze přímou zpětnou vazbu od občanů EU. Na přezkum, který Evropská komise provedla v roce 2022, navazuje právě tato veřejná konzultace. Aktuálně mají příležitost nejen současné nebo již dříve zúčastněné organizace, jednotlivci a skupiny, ale i široká veřejnost pomoct posoudit průběžnou funkčnost a dopad programového období 2021 až 2027 Evropského sboru solidarity. Obsaženo je také závěrečné zhodnocení programu Humanitární dobrovolníci EU (EVHAC), který probíhal od 2014 do 2020, a předešlé programové období Evropského sboru solidarity od 2018 do 2020. Názory sbírá Evropská komise po dobu 12 týdnů, a to až do 5. února příštího roku.  

Odpovídat můžete skrze dotazník na webových stránkách Evropské komise. Dotazník je k dispozici v českém jazyce, ale můžete však odpovídat ve všech jazycích EU. O tom, jak dosavadní vývoj programu posoudil Evropský parlament, se můžete dočíst v článku na stránkách Domu zahraniční spolupráce. 

Proč má smysl se zapojit? 

Časem, který věnujete vyplnění dotazníku, můžete ovlivnit budoucí pokrok programu v oblastech inkluze, společenského přínosu či ve zjednodušení administrativy. 

Evropský sbor solidarity

Program Evropský sbor solidarity umožňuje mládeži a organizacím zapojit se do dobrovolnických a solidárních projektů. V rámci projektů, v ČR i v zahraničí, se mohou mladí lidé podílet na řešení problémů ve společnosti a také získat nové zkušenosti a dovednosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce. V letošním roce program klade důraz zejména na ty projekty, které mají za cíl pomoc lidem prchajícím před válečnými konflikty, a před dalšími katastrofami, ať už způsobenými člověkem nebo přírodou. Více o informací naleznete na stránce programu