I letos se úspěšně uskutečnily Trilaterální semináře eTwinning

HO, DZS

eTwinning

Tradiční Slovanské semináře spojují učitele z Polska, Slovenska a Česka v inovativním vzdělávání.

Slovanské semináře eTwinningu

Během září a října se konaly tři tradiční Slovanské semináře v Polsku, na Slovensku a v Česku. Tyto semináře jsou každoročně organizovány pro učitele, kteří nevládnou příliš dobře angličtinou, němčinou či jiným „světovým“ jazykem a jsou začátečníky či mírně pokročilými eTwinnery. Každého semináře se zúčastnilo 15 učitelů a pracovníci Národních podpůrných středisek z Česka, Polska a Slovenska.  

První akce proběhla ve dnech 6. až 9. září ve městě Gdynia v režii polského Národního podpůrného střediska. Tématem tohoto semináře byl „Uczeń jako twórca, ewaluator i konsument treści cyfrowych“ neboli „Student jako tvůrce, hodnotitel a konzument digitálních médií“. Jedním z hlavních cílů semináře bylo vytvoření mezinárodní spolupráce mezi středními odbornými a středními školami, které jsou si jazykově a kulturně blízké. Zároveň usiloval o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu. K tomuto tématu přispěla prezentace „Lekcja, która ma sens. Przeglad niestandardowych metod active learning“ Joanny Mytnik, ředitelky Centra Nowoczesnej Edukacji Poitechniki Gdaňskej. Účastníci měli také jedinečnou možnost se zúčastnit v rámci kulturního programu jedné z největších evropských událostí věnované odbornému vzdělávání a dovednostem EuroSkills Gdańsk 2023, pořádanou organizací WorldSkills Europe ve spolupráci s 32 členskými zeměmi Evropské unie.

Slovanské semináře eTwinningu

Druhý seminář, kterého se zúčastnili učitelé základních škol, se konal ve slovenském Trenčíně ve dnech 5. až 7. října, jehož tématem bylo „Inovatívne vzdelávanie na základných školách“. Cílem bylo představit nové techniky a aplikace ke zlepšení a inovaci výuky a vytvoření mezinárodní spolupráce mezi základními školami v Česku, Slovensku a Polsku. Zároveň slovenské Národní podpůrné středisko usilovalo o zdokonalení se ve využívání online nástrojů pro projektovou výuku a vytváření online obsahu. V úvodu semináře přednesla svou přínosnou prezentaci slovenská ambasadorka Kornélia Lohyňová na téma „Ako transformovať tradičnú triedu“. Učitelé se poté zúčastnili programu plného workshopů a skupinových prací. Mimo jiné byl pro účastníky připraven i bohatý doprovodný program. Velice zaujala skupinová hra po městě „Výzva v městě Trenčín“ s využitím aplikace Actionbound.

Slovanské semináře eTwinningu

Třetí seminář, který organizovalo Národní podpůrné středisko v Česku, byl určen učitelům mateřských škol a konal se od 19. do 21. října v Brně. Zaměřil se na „Digitální wellbeing v mateřských školách: Zdravá rovnováha mezi online a offline světem“. Cílem akce byla primárně opět spolupráce mezi školami tří zemí, které jsou si jazykově a kulturně blízké, ale také budování wellbeingu již od předškolního věku. Tomu se věnovala prezentace „Digitální wellbeing“ expertky Markéty Homolkové.

Nedílnou součástí všech tří seminářů byly příklady dobré praxe, kdy zkušení učitelé – ambasadoři ze všech tří zemí – představili své úspěšné projekty, které byly pro účastníky velice zajímavé a inspirativní.

Slovanské semináře eTwinningu

Učitelé se v mnoha workshopech seznámili s portálem ESEP, s prací v portálu eTwinning i virtuální třídou TwinSpace. Dozvěděli se, jak si najít partnery pro projekt, naučili se metodiku projektu i jak ho realizovat. Samozřejmou součástí seminářů bylo i seznámení se s bezpečností práce v portálu eTwinning a s nástrahami internetu a různých digitálních technologií.

Hlavním cílem všech setkání bylo navázání přátelství a projektové spolupráce mezi učiteli tří sobě si blízkých slovanských zemí. A to se rozhodně podařilo. Všichni učitelé se zapojili a vytvořili nové eTwinningové projekty, na kterých budou pracovat se svými žáky.