Proběhl úspěšný seminář pro ředitele středních odborných škol

Během něj se dozvěděli více o možnostech, které pro ně skýtají programy eTwinning a Erasmus+.

Seminář ředitelů odborných škol

V pátek 22. září se uskutečnil v Praze v hotelu Grand Majestic Plaza seminář pro ředitele odborných škol z celé republiky. Cílem bylo především seznámit účastníky s možnostmi mezinárodní spolupráce škol a zdůraznit její roli v souvislosti s budoucností jejich žáků. Akce byla věnována aktivitě eTwinning (virtuální spolupráce škol) a programu Erasmus+, díky kterému mohou žáci, učitelé a další zaměstnanci školy vycestovat do zahraničí fyzicky.

Setkání zahájila Katarína Císařová z oddělení odborného vzdělávání Domu zahraniční spolupráce (DZS). Ve své prezentaci seznámila účastníky s nabídkou programů mezinárodní spolupráce DZS a možnostmi využití programu ERASMUS+ pro odborné školy. Na ni navázal Jakub Šerák, vedoucí oddělení eTwinning a EUN, který hovořil o možnostech a výhodách aktivity eTwinning a projektů European Schoolnet.

Jakub Šerák z DZS.

Na úvodní prezentaci navázaly tři zkušené učitelky odborných škol – ambasadorky eTwinning - a představily v praxi jak eTwinningové projekty, tak možnosti výjezdů a stáží žáků a učitelů v rámci programu ERASMUS+. Hovořily také o tom, jak lze na škole kombinovat oba programy. Prezentující vyzdvihly přínos, který jejich školám mezinárodní projekty přinesly, a zodpověděly četné dotazy.

V následných skupinových moderovaných diskuzích ředitelé debatovali o otázkách internacionalizace v jejich školách, roli vedení škol, o výhodách, ale i o tom, co školám brání se do aktivit mezinárodní spolupráce zapojit.

Seminář ředitelů odborných škol

Jako nezastupitelný přínos pro školu uváděli účastníci zvýšení jazykové kompetence žáků a učitelů, sdílení zkušeností žáků s žáky v cizí zemi či zlepšení celkové atmosféry ve škole.

Velkou výhodou při rozhodování, zda vůbec začít s mezinárodní spoluprací ve škole, je možnost využití podpory Národního podpůrného střediska pro eTwinning a oddělení odborného vzdělávání Erasmus+ DZS, které prostřednictvím mnohých webinářů, infoseminářů, metodických seminářů, konzultací a dalších akcí poskytují potřebné rady a rozsáhlou pomoc.

Setkání proběhlo v příjemné a tvůrčí atmosféře. Účastníci ocenili množství inspirace a nabyté nadšení pro mezinárodní spolupráci prostřednictvím projektů eTwinning či Erasmus+.