Budování komunity Evropského sboru solidarity. Proběhlo druhé setkání SoliDARE

MB, DZS

European Solidarity Corps

Třídenní mezinárodní setkání, které proběhlo toto září v Praze, spojilo účastníky tohoto programu a nabídlo nové kontakty.

SoliDARE

Ve spolupráci se SALTO European Solidarity Corps Resource Centre, rumunskou a polskou národní agenturou pro program Evropský sbor solidarity jsme v Praze ve dnech od 18. do 22. září pořádali již druhé mezinárodní setkání SoliDARE.  První ročník z této edice se konal loňský rok v Rumunsku, po Česku zase v příštím roce štafetu přebírá Polsko. 
 
Na setkání zavítalo na 80 účastníků ze všech koutů Evropy. Mezi ně patřili jak koordinátoři dobrovolnických projektů a realizátoři solidárních projektů, tak mentoři, koučové a další zapojení do Evropského sboru solidarity. 

Evropský sbor solidarity je programem EU, který poskytuje jednotlivcům i organizacím příležitost reagovat na společenské výzvy v místních komunitách a přispívat tak k vytvoření inkluzivnější společnosti. Zapojením se do solidárních činností navíc mladí lidé (18-30 let) získávají nové (mezinárodní) zkušenosti a rozvíjí kompetence, díky čemuž zlepšují své postavení na trhu práce.  

Cílem setkání bylo především zaměřit se na budování aktivní komunity tohoto evropského programu, a to nejen skrze navazovaní nových kontaktů a partnerství pro budoucí spolupráci. Účastníci měli prostor se navzájem inspirovat pomocí sdílení příkladů dobré praxe, ale i společným řešením výzev, kterým při realizaci projektů čelí.  

Třídenní akce proběhla za metod neformálního vzdělávání a nesla se tak v duchu přátelské atmosféry. Díky aktivnímu zapojení účastníků bylo setkání přínosem pro všechny aktéry v programu, kteří se podílí na solidárních a dobrovolnických činnostech v lokálních komunitách napříč Evropou.

SoliDARE