Zapojte svoji organizaci do výměn mládeže a pomozte mladým lidem poznat svět

Díky výměnám mládeže mají mladí lidé možnost poznat novou kulturu a získat cenné zkušenosti.

V rámci výměny mládeže vycestovala Amanda Stašková do zahraničí již třikrát. Setkala se tu s mnoha dalšími účastníky z několika evropských zemí. V krátkém rozhovoru jsme se Amandy zeptali, jak taková výměna mládeže probíhá, a jaké zkušenosti a zážitky si z výměn přivezla. 

 

Co jsou výměny mládeže? 

Mladí lidé ve věku 13-30 let, kteří nemohou nebo nechtějí vyjet se svou školou, se mohou díky programu Erasmus+ zúčastnit v rámci výměny mládeže. Díky výměně mládeže se mohou setkat dvě nebo více skupin z různých zemí a pracovat na tématu, které je zajímá. Účastníci získávají nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury, a rozšiřují obzory a možnosti svého budoucího uplatnění.  

Žádosti o grantovou podporu vždy předkládá organizace nebo skupina mladých lidí.  Zájemci o účast ve výměně mládeže musí najít organizaci zapojenou do projektu, která aktuálně hledá účastníky. Výměny mládeže mohou trvat od pěti až po 21 dní. 

Podzimní výzva k předkládání žádostí pro projekty v rámci aktivity Výměny mládeže 

Erasmus+ umožňuje předkládání žádostí o financování projektů každý rok celkem dvakrát. Nejbližší termín je již 4. října letošního roku. Všechny podmínky, které musí vaše organizace splňovat, a další podrobnosti k žádosti najdete na stránce aktivity.  

Nevíte si rady, jak postupovat? Zúčastněte se našich infowebinářů, na kterých vás provedeme procesem podání žádosti: