Aktuality v srpnu 2023

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Akce

Infoseminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce
Na začátek nového akademického roku připravujeme pro pracovníky vysokých škol infoseminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce programů AIA, AKTION, CEEPUS a Fondy EHP. Seminář proběhne 7. září prezenčně v budově DZS – Na Poříčí 4,
Praha 1. Program semináře bude upřesněn. Účast na semináři je zdarma, nutná je registrace online do 5. září 2023.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA a v podobě souhrnného katalogu 
na stránkách AIA. Aktualizované přehledy na akademický rok 2024/2025 budou zveřejněny začátkem září.

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Gruzie – pobyty pro pedagogy

Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu Gruzie nabízí VŠ pedagogům stipendia k realizaci  přednáškových a výzkumných pobytů v délce do 1 měsíce. Přihlášky je možné podávat průběžně, není stanovena uzávěrka, přihlášku je však nutné podat nejpozději 2 měsíce před plánovaným datem zahájení pobytu.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA
Přihlášky přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zasílat emailem na
e-podatelna@dzs.cz

Další programy

Mexiko  krátké stipendijní pobyty v rámci programu COIL

Mexická vláda nabízí VŠ studentům a pedagogům stipendia v rámci programu Mezinárodního kolaborativního vzdělávání online – COIL (Collaborative Online International Learning). Cílem stipendijních pobytů v délce 14 až 30 dnů je sdílení zkušeností a navázání spolupráce mezi mexickými a zahraničními vysokoškolskými institucemi, které se zabývají metodou COIL.
Termín pro podání žádostí: 30. srpen 2023, podávání žádostí probíhá online v portálu SIGCA 
Bližší informace: stručně v přehledu nabídky ve vyhledávači stipendií AIA; podrobně v detailech stipendijního programu na stránkách Mexické vlády v aktuální brožuře na rok 2023.

Stipendia Visegrad Fellowship Program Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Stipendia ke studiu v Thajsku

Thajské vysoké školy nabízí zahraničním uchazečům stipendia pro pregraduální i postgraduální studium v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Seznam škol a oborů, na kterých je možné stipendium v akademickém roce 2023/2024 získat, naleznete
v přehledu thajského Ministerstva vyššího školství, vědy, výzkumu a inovace. 
Žádosti o stipendium přijímají jednotlivé VŠ, v případě zájmu je nutné kontaktovat koordinátora z příslušné thajské VŠ. Termíny a bližší podmínky pro podání žádostí určují jednotlivé VŠ. 

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

Stipendijní pobyty v Indii – Horizon Europe & Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) Global Postdoctoral Fellowships 

Program Evropské unie Horizon Europe nabízí v rámci MSCA stipendijní pobyty v Indii pro vědecké pracovníky a akademiky v různých oborech. Podmínkou je ukončené PhD. studium. Stipendium je možné využít k pobytu v délce 12 až 24 měsíců na různých veřejných i soukromých výzkumných institucích v Indii (univerzity, výzkumné ústavy, soukromé společnosti). Součástí stipendia je štědrý plat a úhrada výzkumných nákladů. Bližší informace naleznete na stránkách programu Horizon Europe – MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 – Global Fellowships a v letáku programu na rok 2023. Žádosti se podávají online přes portál Evropské komise.
Termín pro podání žádostí: 13. září 2023

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3 - 12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita.
Další informace: na stránkách EDUFI
Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu

Německo – stipendia programu Německé spolkové nadace pro životní prostředí MOE

Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU / Deutsche Bundesstiftung Umwelt) nabízí v rámci programu MOE stipendia pro absolventy VŠ ze střední a východní Evropy se zaměřením na různé aspekty ochrany a tvorby životního prostředí. Program umožňuje realizovat pobyty v délce 6-12 měsíců na německých odborných pracovištích, jako jsou VŠ, výzkumné ústavy, mimovládní organizace, úřady aj. Stipendijní pobyty pobyt začínají 3-4týdenním intenzivním kurzem němčiny.
Termín pro podání přihlášek: 5. září 2023
Další informace: na stránkách DBU

Itálie – Fernand Braudel Senior Fellowships – stipendia pro akademiky

Evropský univerzitní institut (EUI) nabízí v rámci programu Fernand Braudel Senior Fellowships nabízí etablovaným akademikům s mezinárodní reputací stipendia pro výzkumné pobyty v délce 3-10 měsíců na jednom ze čtyř oddělení EUI – katedra ekonomiky, katedra práva, katedra dějin a civilizace a katedra politických
a společenských věd.
Termín pro podání přihlášek: 30. září 2023
Další informace: na stránkách EUI 

Nový Zéland –  stipendia pro doktorské studium na University of Waikato

University of Waikato v novozélandském Hamiltonu nabízí zahraničním studentům stipendia k realizaci DSP.
Termín pro podání žádostí: 30. září 2023
Další informace: v aktuálním přehledu stipendijní nabídky

Nabídky pro samoplátce

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

30. 08. – uzávěrka žádostí o stipendia – Mexiko, program COIL – krátkodobé pobyty pro studenty a akademiky
13. 09. – uzávěrka žádostí o stipendia – Indie – Horizon Europe & Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA) Global Postdoctoral Fellowships 
bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Gruzie – krátké přednáškové a výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy
bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Belgie – výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin