Priority španělského předsednictví v Radě EU pro vědu a výzkum

CZELO

Hlavní čtyři směry se soustředí na strategickou autonomii, posun v zelené transformaci a sociální a ekonomickou spravedlnost.

Dne 19. června 2023 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO Open, tentokrát s aktuální tématikou nadcházejícího předsednictví v Radě EU. Novou trojici brzy započne Španělsko, následovat bude Belgie a Maďarsko.

Priority španělského předsednictví pro oblast vědy a výzkumu představil David Gonzáles Martinéz, diplomatický attaché ze Stálého zastoupení Španělska při EU. Předsednictví bude mít několik tematických, legislativních a nelegislativních priorit a zorganizuje celkem 12 high-level konferencí, které se například zaměří na výzkumné infrastruktury, MSCA, vědeckou diplomacii, High Performacne Computing nebo Start-up Villages.

Španělské předsednictví se bude snažit o rozvoj strategických průmyslových odvětví, podporu zelené transformace, sociální spravedlnost a prohloubení evropské integrace. První prioritou je opětovná industrializace EU a zajištění její otevřené strategické autonomie. Druhou prioritou je pokrok v oblasti zelené transformace a přizpůsobení se životnímu prostředí. Podpora větší sociální a ekonomické spravedlnosti je třetí prioritou. A závěrem, čtvrtou prioritou, je posílení evropské soudržnosti. Takto definované čtyři hlavní priority se dále promítají do jednotlivých tematických složek.

Jednou z hlavních legislativních priorit v oblasti vědy a výzkumu je prodloužení partnerství PRIMA, které se soustředí převážně na středomořskou vědeckou spolupráci a regionální inovace i ve spolupráci s africkými státy. Celé partnerství vzniklo iniciativou členských států a je financováno z Horizontu 2020, které končí v roce 2024. Formace rady pro vědu by se ráda pokusila o předložení   návrhu dalšího financování ze zdrojů Horizontu Evropa a prodloužení financování partnerství do konce rámcového programu.

Dále předsednictví plánuje představit Závěry Rady o posílení úlohy dopadu výzkumu a inovací v procesu tvorby politik. Byla to totiž právě rozhodnutí podložená vědeckými poznatky, která stála za rozhodovacím procesem během covidové pandemie. V rámci těchto Závěrů chce Rada také prohloubit regionální inovace a otevřít další možnosti pro zvýšení jejich produktivity za pomoci hledán relevantních synergií. V neposlední řadě se předsednictví zaměří také na Nástroj pro oživení a odolnost, jehož pomocí členské státy identifikovaly problematické oblasti, které nebyly doposud brány v potaz. Právě v rámci těchto slepých míst chce Rada hledat možné synergie na regionální, národní a evropské úrovni.

Poslední informací je, že se předsednictví nebude zabývat hodnocením současného programu Horizont Evropa, tato iniciativa bude náležet předsednictvím Belgie a Maďarska.

Neformální setkání ministrů pro vědu a výzkum proběhne během španělského předsednictví v datech 27.-28. června.

Hlavní konference v oblasti R&I:

Celý zápis z IGLO Open najdete v záložce zápisy z akcí.