Academic Cooperation Association vyzývá k okamžité podpoře ukrajinského vysokoškolského vzdělávání

Asociace, jejímž jsme členem, stojí na straně Ukrajiny, jejích občanů a akademické obce. Přečtěte si celé prohlášení.

ACA

V prohlášení se asociace (ACA) obrací na Evropskou unii a na celý vysokoškolský vzdělávací sektor, aby společně podnikly konkrétní a okamžité kroky k podpoře ukrajinských vědců a studentů, jejichž akademická dráha a životy budou ohroženy vzrůstajícím násilím.

„Asociace konkrétně vyzývá evropské vlády, aby zavedly flexibilní víza a ustanovení o pobytu pro ukrajinské studenty a vědce tak, aby se usnadnila jejich rychlá evakuace,“ stojí v prohlášení. Dále text promlouvá k Evropské unii: „Vyzývá také Evropskou komisi, aby zavedla mimořádné stipendium/grantovou podporu (např. v rámci programu Erasmus+) a zajistila koordinaci na evropské úrovni. To je prvořadé pro zajištění kontinuity studia, kariéry a budoucích základů akademické svobody a institucionální autonomie na Ukrajině.“

Přečtěte si celé prohlášení, které reprezentuje stanoviska všech členů asociace.

ACA odporuje internacionalizaci a inovaci vysokého školství v Evropě a prosazuje zájmy a potřeby svých členů v této oblasti. Sdružuje národní vzdělávací organizace, mezi kterými je také Dům zahraniční spolupráce.