Promoting diversity and inclusion in schools in Europe

12. 10. 2023

Jak evropské země podporují rozmanitost a inkluzi ve školním vzdělávání? Zpráva Promoting diversity and inclusion in schools in Europe představuje stávající politiku a opatření, které na národní/nejvyšší úrovni řeší nerovnosti a diskriminaci. Zaměřuje se zejména na žáky, kteří se ve školách s největší pravděpodobností setkají se znevýhodněním a/nebo diskriminací (dívky/chlapci, žáci z rozličného migrantského, etnického a náboženského prostředí, LGBTIQ+ studenti a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo postižením).

Zpráva upozorňuje na stávající cílené politické iniciativy podporující přístup žáků ke kvalitnímu, inkluzivnímu, běžnému vzdělávání. Zjištění ukazují, že navzdory mnoha snahám zajistit ve školách vyšší míru rovnosti a inkluze, v případě určitých skupin žáků a oblastí intervence, je stále co dělat.

Publikace poskytuje přehled politik a opatření napříč 39 evropskými vzdělávacími systémy a uvádí příklady z mnoha zemí, které představují některé z nejnovějších iniciativ přijatých v celé Evropě.

Hlavní zjištění jsou vám k dispozici také v českém překladu.  

Údaje použité pro srovnávací analýzu za jednotlivé země jsou ke stažení na webu Eurydice.