Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools

30. 06. 2022

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky studentů v matematice a přírodních vědách?

Studie se zabývá tím, co orgány školské správy napříč Evropou dělají pro posílení motivace žáků učit se matematiku a přírodní vědy, zlepšení dosahovaných výsledků a jak pomáhají těm, kteří v těchto předmětech zaostávají.

Publikace Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools předkládá kvalitativní údaje Eurydice o národních politikách a legislativě ve 39 evropských vzdělávacích systémech a dává je do souvislosti s kvantitativními údaji z mezinárodních šetření výsledků žáků PISA a TIMSS (přehledové tabulky s výsledky šetření jsou přílohou studie).

Z analýzy vyplývá, jak důležitá je dostatečná časová dotace na výuku, poskytování včasné podpory učení, zajištění specializovaného vzdělávání učitelů a systematického sledování výsledků žáků. Zpráva zároveň poskytuje množství příkladů, jak se kurikulum matematiky a přírodních věd může vztahovat se k reálnému životu žáků a podporovat reflexi současného dění (např. finanční gramotnost či trvale udržitelný rozvoj).

Přehled hlavních zjištění studie je dostupný i v češtině.

Hlavní zjištění zachycují také přehledné infografiky, které najdete na webových stánkách Eurydice.