Vzdělávání dospělých v Evropě: Budování inkluzivních cest k dovednostem a kvalifikacím (hlavní zjištění)

03. 06. 2022

Jak usnadnit účast na vzdělávání a odborné přípravě dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací?

Přinášíme překlad hlavních zjištění studie věnované vzdělávání dospělých v Evropě.

Studie Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications zkoumala současné přístupy jednotlivých evropských zemí k podpoře celoživotního učení. Zvláště pak se zaměřila právě na přístupy a opatření usnadňující dospělým s nízkou úrovní dovedností a s nízkou kvalifikací přístup ke vzdělávacím příležitostem.

Hlavním zdrojem informací pro tuto tematickou zprávu byly údaje z národních jednotek Eurydice, reprezentujících 42 systémů vzdělávání a odborné přípravy ve 37 evropských zemích. Tyto údaje byly doplněny o kvalitativní a kvantitativní data poskytnutá jinými organizacemi, včetně Cedefopu, Eurostatu a OECD.