The structure of the European education systems 2019/20: Schematic diagrams

11. 02. 2022

Pravidelně aktualizovaná publikace The structure of the European education systems 2019/20: Schematic diagrams zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.

Tato zpráva je dostupná také v češtině.