Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy

03. 01. 2015

Studie Profese učitele v Evropě: praxe, názory a přístupy analyzuje vztah mezi politikami jednotlivých evropských zemí, které upravují učitelskou profesi, a postoji a vnímáním učitelů v praxi. Studie se v pěti kapitolách zaměřuje na témata počáteční přípravy a dalšího vzdělávání učitelů, mezinárodní mobilitu, ale také na demografické údaje a pracovní podmínky učitelů a atraktivitu jejich povolání.

Zpráva, která v anglickém originále vyšla pod názvem The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies, obsahuje informace o téměř 2 miliónech učitelů nižšího sekundárního vzdělávání (ISCED 2) zaměstnaných v 28 zemích Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Černé Hoře, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Norsku, Srbsku a Turecku. Vychází z dat Eurydice a Eurostatu/UOE a kvalitativních i kvantitativních údajů šetření TALIS 2013. Referenčním rokem pro studii je školní rok 2013/14.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.