Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19

12. 03. 2020

Již druhá zpráva o podmínkách pro mobilitu na úrovni vysokoškolského vzdělávání Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 2018/19 navazuje na doporučení Rady Evropské unie „Mládež v pohybu“ z roku 2011 s cílem podpořit vzdělávací mobilitu mladých lidí.

Účelem zprávy je poskytnout rámec pro sledování pokroku dosaženého evropskými zeměmi v oblasti podpory a odstraňování překážek mobility ve vzdělávání. Zpráva se vztahuje jak k vysokoškolskému vzdělávání, tak i k odbornému vzdělávání a přípravě – ukazatele IVET vypracoval Cedefop. 

Druhé vydání, které navzuje na zprávu z roku 2016, přináší aktualizované ukazatele z šesti oblastí: informace a poradenství; cizojazyčná příprava; přenositelnost grantů a půjček; zapojení znevýhodněných studentů; uznávání výsledků vzdělávání a uznávání kvalifikací. Informace pro rok 2018/19 poskytla národní oddělení Eurydice působící v 28 členských státech EU, Albánii, Bosně a Hercegovině, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Norsku, Srbsku, Turecku a na Islandu. 

Všechny ukazatele jsou také dostupné prostřednictvím online platformy s dynamickými mapami, které uživateli umožňují okamžitě pochopit politické prostředí pro vzdělávací mobilitu v Evropě.