Začleňování žadatelů o azyl a uprchlíků do vysokoškolského vzdělávání v Evropě: národní politiky a opatření

18. 02. 2019

Jakou roli sehrávají vysoké školy v migrační krizi? Do jaké míry jsou evropské systémy vysokoškolského vzdělávání schopny reagovat na potřeby žadatelů o azyl a uprchlíků?

Odpovědi na tyto otázky naleznete v publikaci Eurydice Začleňování žadatelů o azyl a uprchlíků do vysokoškolského vzdělávání v Evropě: národní politiky a opatření, která v anglickém originále vyšla pod názvem Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures.