Zapojení škol do programu eTwinning

24. 03. 2021

Zpráva z kvantitativního šetření, realizace září-říjen 2020

Cílem šetření bylo zmapovat zájem a povědomí o programu eTwinning na českých školách. U zapojených škol byly zjišťovány hlavní přínosy a bariéry.

Zveřejnění: leden 2021