SELFIE Fórum 2021

Evropská komise v říjnu již podruhé pořádá akci, jejímž cílem je podpořit školy ve využívání digitálních formátů ve výuce. Na SELFIE Fóru s podtitulem Empowering schools for learning in the digital age se setkají studenti, učitelé a vedoucí pracovníci škol, národní koordinátoři, tvůrci politik i výzkumníci. Vítáni jsou také další zájemci a potenciální budoucí uživatelé nástroje SELFIE. Událost zahájí eurokomisařka Mariya Gabriel a eurokomisař Nicolas Schmit.

K aktivní účasti na fóru jsou vyzváni také učitelé, studenti a školy. Do 20. září mohou přispět vlastním videem, plakátem či jiným výstupem a podělit se tak o své zkušenosti se SELFIE. Přečtěte si konkrétní požadavky na prezentované materiály.

Součástí akce bude také

  • spuštění work-based modulu (WBL), který má usnadnit diskuzi mezi odbornými školami a firmami o integraci digitálních technologií do odborného vzdělávání a přípravy,
  • představení SELFIE pro učitele, nového nástroje pro sebereflexi navrženého na podporu rozvoje digitálních dovedností učitelů ve škole i mimo ni.

Co je SELFIE?

SELFIE je bezplatný nástroj, který má školám pomoci začlenit digitální technologie do výuky a hodnocení. Vznikl podle rámce Evropské komise pro podporu digitálního učení ve vzdělávacích institucích a školy jej mohou využít pro sebehodnocení a posouzení efektivity využívání digitálních a inovativních technologií. 

Více se dočtete na webové stránce události.

Who is the event for
  • Učitelé a zaměstnanci škol