Budování kapacit v oblasti mládeže - výzva 2021

Erasmus+ CZELO

Další příležitost pro tuto cílovou skupinu, jak si v letošním roce požádat o finanční podporu přímo u výkonné agentury EACEA.

Výzva 2021 navazuje na úspěšnou podporu projektů v oblasti mládeže v předchozím programovém období, nyní s rozpočtem 8 mil eur. Termín pro podávání projektových žádostí je 1. července 2021 do 17:00 hod.  

Jedná se o centralizovanou aktivitu spravovanou výkonnou agenturou EACEA, všechny žádosti v této výzvě je tedy třeba NOVĚ podávat přes jednotný portál EK Funding&Tenders Portal

Letošní výzva se zaměřuje pouze na regiony Západního Balkánu (s alokací € 3 mil) a Jižního Středomoří (s € 5 mil). Koordinátorem smí být jen organizace z partnerské země a novinkou je také tzv. LUMP SUM financování projektů.  

Více detailů spolu s řadou praktických informací k této konkrétní výzvě naleznete v zápise z informačního semináře EACEA.