Nová výzva Evropského fondu pro strategické investice

Erasmus+

Cílem  nového programu zaměřeného na investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností je lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a evropské ekonomiky. 

Iniciativa je součástí Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). O finanční podporu mohou žádat jak jednotlivci (žáci a studenti, podpora studia a mobilit), tak i firmy (rozvoj dovedností zaměstnanců, včetně digitálních dovedností, zvýšení konkurenceschopnosti firmy) a veřejné instituce (školy, mateřské školy, předškolní péče).

Žádosti je možné podávat do 30. října 2020.

Více informací naleznete v příloze nebo na: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/1-se-pilot-ceoi-main-body.pdf