České školy si mohou zažádat o STEM School Label

Výhodou žádosti je možnost strategii STEM vzdělávání dlouhodobě zdokonalovat za pomoci personalizovaného Akčního plánu.

České školy, které podporují STEM vzdělávání si nyní mohou zažádat o certifikát STEM škola. Portál STEM School Label je pokročilý nástroj pro on-line sebehodnocení, který mohou evropské školy využít ke zhodnocení jejich výsledků v rámci výuky předmětů STEM. Výhodou je možnost správně identifikovat silné stránky školy, ale i oblasti, v nichž se dosud nachází prostor pro zlepšení.

Žádost o certifikát STEM škola se skládá z několika částí spojených s jasně definovanými STEM kritérii. V rámci žádosti je nutno zpracovat či doložit:

  • Sebehodnocení školy
  • Případové studie
  • Příklady z praxe školy

Jednou z podmínek získání certifikátu je také aktivita zástupce školy v rámci STEM School Label komunity, do které se mají možnost zapojit učitelé z celé Evropy.

Po vyhodnocení je každé škole vypracován Akční plán na míru, který poskytuje cenné rady a užitečné materiály, aby organizace svou STEM strategii mohla nadále zdokonalovat.

Pro více informací navštivte stránky STEM School Label.