I letos budou mladí lidé poznávat Evropu s iniciativou DiscoverEU. Zapojit se mohou na podzim

Eurodesk, DZS

Eurodesk

DiscoverEU je iniciativa Evropské unie, která lidem ve věku 18 let nabízí příležitost cestovat po Evropě.

Zájemci dostanou příležitost cestovat po Evropě a objevovat krásu její krajiny, měst i venkova. Cestovat budou především vlakem (existují však výjimky pro osoby žijící na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Během cesty se potkají s podobně smýšlejícími mladými lidmi. Cílem iniciativy je pomoci mladým Evropanům získat větší sebedůvěru, nezávislost a povědomí o společné evropské identitě.

Každý rok se konají dvě kola soutěže, v nichž zástupci Evropské komise vyberou pokaždé několik výherců, kteří získají časovou vlakovou jízdenku. Letos se bude její první kolo konat na podzim. Datum bude ještě upřesněno. Druhé kolo je zatím naplánováno na 25.10. - 8.11. 2021

Podmínky a další informace k letošní soutěži:

  • Žadatelům musí být 18 let nejdéle k 1.7. 2021 (lidé narození mezi 2.7. 2002 a 1.7. 2003)
  • Výjimkou jsou ti, kteří nemohli žádat kvůli COVID-19 v minulém roce (lidé narozeni mezi 2.7. 2001 a 1.7. 2002)
  • Žádosti se budou podávat přes European Youth Portal
  • Tématem letošního ročníku je Digital Europe
  • Přečtěte si obecného průvodce iniciativy v češtině (pozor, data pro žádostí nejsou v průvodci aktualizovaná!)
  • Přečtěte si anglickou verzi průvodce, kde naleznte i nejrůznější tipy a rady
  • Doporučujeme také sledovat facebookovou skupinu DiscoverEU#

DiscoverEU_banner