Jarní edice odborné stáže CZELO přivítala 7 projektových manažerek a manažerů

CZELO

Study visit z 6 vysokých škol a jednoho ústavu akademie věd navštívila Univerzitu v Amsterdamu.

Další edice proběhne letos na podzim, registraci můžete očekávat během června.

Týdenní stáž sestávala z tematických schůzek se zástupci unijních institucí, zastoupením univerzit a výzkumných institucí a diplomaty ze Stálého zastoupení ČR při EU.

Návštěva projektových manažerů má za cíl rozšířit profesní kapacity, představit fungování projektových kanceláři na belgických a nizozemských univerzitách a zprostředkovat kontakty s možnými zahraničními partnery pro budoucí výzkumné projekty.

V rámci stáže proběhla setkání s University of AmsterdamEvropskou komisí (GŘ pro vědu a výzkum) k tématům otevřené vědy, COST, genderu a ERC a v  neposlední řadě se Stálým zastoupením ČR při EU.

Tentokrát nás navštívili zástupci následujících institucí:

  • Mendelova univerzita v Brně
  • Univerzita Karlova
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Ostravská univerzita
  • Akademie věd ČR, Ústav experimentální botaniky
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Česká zemědělská univerzita v Praze 

Další odborná stáž se zaměřením na VaVaI proběhne letos na podzim. Více informací o otevření registrace najdete v našem newsletteru nebo na našich sociálních sítích.