Přihlaste se na odbornou stáž zaměřenou na inovace – výzva pro česká města

CZELO

Přihlašování na stáž je otevřeno do 7. dubna 2024

Kancelář CZELO otevírá výzvu k přihlašovaní se na krátkodobou odbornou stáž v Bruselu. Po úspěchu pilotní edice minulého roku, která se věnovala inovacím, je tato edice určena projektovým manažerům z českých měst, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti o Evropském výzkumném prostoru, evropských projektech a iniciativách zaměřených na evropská města.  

Cílem stáže je umožnit účastníkům hlubší porozumění evropských a unijních institucí, seznámit je s rolí krajských zastoupení v Bruselu a pomoci jim lépe se orientovat v možnostech získání finančních prostředků na úrovni EU (program Horizont Evropa a další).  

Třídenní stáž zahrnuje tematická setkání s pracovníky evropských institucí, experty ze Stálého zastoupení ČR při EU, zástupci evropských iniciativ a dalšími odborníky. Po celou dobu stáže budou účastníci doprovázeni pracovníky kanceláře CZELO.  

CZELO_2024_odborná stáž inovace_města   

Aktuálně probíhá registrace na termín 15.–17. května 2024. Přihlášky je možné podávat do 7. dubna 2024. Výběr účastníků bude založen především na motivačním dopise, který je součástí registračního formuláře. Celkem je k dispozici 5 míst, ideálně po jednom zástupci za město. Uchazečům budou výsledky výběrového řízení sděleny nejpozději do 15. dubna 2024. Před samotnou stáží proběhne přípravný webinář, během něhož se účastníci detailněji dozví o programu, náplni schůzek a očekávání k hladkému průběhu stáže. Od všech účastníků očekáváme aktivní účast, sdílení zkušeností z jejich měst a zapojení do diskuzí. 

Účast na pracovní stáži je bezplatná, cestovní výdaje a náklady na ubytování musí být hrazeny vysílající institucí/účastníkem. Náklady na pracovní stáž není možno financovat z programu Erasmus+.  

Doporučená úroveň znalosti anglického jazyka je alespoň B2.