CZELO podporuje rozvoj projektového managementu. Proběhla již 15. edice školení pro projektové manažery zemí V4

CZELO

Další edice školení se uskuteční na podzim 2024. Pro více informací sledujte naše webové stránky.

Ve dnech 11–13. března 2024 se uskutečnila 15. edice školení projektových manažerů zemí V4. K celkovému počtu 440 projektových manažerů, kteří absolvovali školení v průběhu předchozích 15 edicí, se přidalo dalších 34 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Irsku, Nizozemsku, Rumunsku, Německu a na Ukrajině. Na organizaci se podíleli Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a styčné kanceláře z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Společným cílem kanceláří je zvyšování národní účasti v evropských programech pro VaVaI a zviditelňování regionu v Bruselu.

Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na program Horizont Evropa.

CZELO_2024_V4 školení_CZ účastníci

V rámci školení měli účastníci možnost prezentovat své instituce a navázat nové kontakty pro budoucí možnou spolupráci. Pozornost byla věnována také správnému podávání žádostí a novinkám ve financování v rámci Horizontu Evropa, jako je financování paušálními částkami. Program byl doplněn o semináře v rámci interaktivních skupin, kdy účastníci rozebrali koncepty otevřené vědy a plány genderové rovnosti, které jsou kritériem způsobilosti pro projektové žádosti. Diskuze proběhly také na téma otevřené vědy či rozšiřování účasti v programu Horizont Evropa. Součástí programu bylo také představení platformy Horizon Dashboard či interaktivní workshop se zaměřením na metodologii projektového managmentu PM2. Program školení naleznete v příloze.

Další školení projektových manažerů zemí V4 se uskuteční na podzim 2024.

Osm českých účastníků a účastnic zastupovalo následující instituce:

  • Stanislava Lemperová – Vysoká škola polytechnická Jihlava
  • Vladimíra Coufalová – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky
  • Stanislava Hřebíčková – Právnická fakulta, Masarykova univerzita
  • Martina Miechová – Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Ivana Herglová – Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
  • Monika Vejchodová – Univerzita Pardubice
  • Kateřina Dostálová – Technologické centrum Praha
  • Volodymyr Volkovskyi  – Filosofický ústav Akademie věd České republiky