Nová i stávající partnerství v asijsko-pacifickém regionu. Co přinesl letošní ročník APAIE?

PM, DZS

Study in Czechia

Rozvíjení spolupráce v tomto rychle rostoucím regionu je pro budoucnost českého vysokého školství zásadní.

APAIE

Spolu s více než 2 tisíci profesionálů v mezinárodním vzdělávání jsme se s českými univerzitami zúčastnili konference a veletrhu Asijsko-pacifické asociace pro mezinárodní vzdělávání (APAIE), která letos proběhla v Západní Austrálii v Perthu. Prezentaci v rámci společného národního stánku iniciativy Study in Czechia využilo deset českých vysokých škol. Otevření českého stánku na konferenci se zúčastnila rovněž Zuzana Slováková, generální konzulka ČR v Sydney a Jitka Smith, honorární konzulka ČR v Perthu. Zástupci českých vysokých škol s nimi společně diskutovali o možnostech a potenciálu budoucí spolupráce. „Pokud bychom se veletrhu účastnili sami za sebe, neměli bychom možnost navázat tolik kontaktů, jako se nám zde daří v rámci stánku Study in Czechia. Nemohu dostatečně zdůraznit, jak moc je pro nás tato spolupráce důležitá. Díky organizaci ze strany Study in Czechia se tak můžeme plně soustředit na budování partnerství a strategické plánování,“ uvedla Nevena Šaulić z Anglo-American University. 

Příležitosti pro vysoké školy k rozvíjení partnerství

APAIE představuje po NAFSA a EAIE třetí největší akci svého druhu zaměřenou na rozvoj mezinárodní meziuniverzitní spolupráce na světě. Tento konkrétní veletrh se soustředí zejména na asijsko-pacifický region, který již dlouhodobě výrazně roste. Na českém stánku mají zástupci vysokých škol prostor pro jednání se svými stávajícími a potenciálními partnery.

Zaměřili jsme se zejména na naše strategické partnery z Tchaj-wanu, se kterými už delší dobu rozvíjíme spolupráci v oblasti čipů, kde Brno se stane jedním z center kompetence v této oblasti. Navazujeme ale i kontakty s ostatními asijskými zeměmi. (...) Myslím si, že je to výzva pro nás ukázat, jak silné univerzity v Česku máme,“ míní Iveta Šimberová z Vysokého učení technického v Brně. 

Měli jsme zde možnost utužit stávající partnerství a najít nové partnery, se kterými můžeme dále spolupracovat. Nejen pro naši univerzitu, ale pro všechny české univerzity je právě region Asie a Austrálie nesmírně důležitý a zcela zásadní, protože největší počet zahraničních studentů, kteří u nás působí, jsou právě z tohoto regionu. Zrovna dnes jsme se setkali s univerzitou z Nového Zélandu, ale sešli jsme se také se zástupci univerzit z Tchaj-wanu, Malajsie, Filipín a dalších států,“ shrnul ve třetí den konání akce Igor Ivan z VŠB – Technické univerzity v Ostravě. „Loňské APAIE v Malajsii pro nás bylo územím, které nebylo tak prozkoumané, ale i tady se nám podařilo sehnat nového partnera. Těšíme se na spolupráci, máme domluvenou návštěvu s prorektorem,“ doplňuje Lukáš Pospíšil působící na České zemědělské univerzitě v Praze. 

Český stánek na APAIE 2024 pod hlavičkou Study in Czechia. Foto: DZSČeský stánek na APAIE 2024 pod hlavičkou Study in Czechia. Foto: DZS

Jakých témat se dotklo letošní APAIE? 

Vedle veletržní části se v rámci APAIE konala také část konferenční. Účastníky přivítal ministr pro mezinárodní vzdělávání Západní Austrálie David Templeman. Následující tematické přednášky se věnovaly mezinárodnímu vzdělávání studentů, vyučujících a zaměstnanců, strategiím náboru studentů, nebo diskusím o udržitelnosti či sociokulturním, ekonomickým a demografickým otázkám. Dále se speakeři jako například Ashley Tanks, ředitelka australské University of Wollongong, zaměřili na témata budování partnerství v oblastech zkvalitňování vzdělávání, udržitelnosti či digitálních technologií. „Naše partnerství se netýkají jen mobility studentů, ale také společných doktorátů a příležitostí pro výzkumné pracovníky, aby se propojili napříč univerzitními kampusy. Tato partnerství jsou poměrně široká a zahrnují hluboké vztahy,“ prohlásila.

Jonathan Chew, globální vedoucí oddělení strategických poznatků a analýzy australské společnosti Navitas, v panelu APAIE o snižování vzdělanosti uvedl, že pro univerzity je zásadní, aby pochopily, že mají před sebou novou, po-pandemickou generaci studentů: „Mají větší potřeby než předchozí generace, ať už jde o potřeby akademické, mentální, sociální nebo jiné. Budou tak potřebovat další podporu.

APAIEZahajovací blok konference a veletrhu APAIE 2024. Foto: DZS

Česká recepce přinesla nové kontakty i utužení spolupráce

V rámci APAIE jsme ve spolupráci s nadací Forrest Research Foundation uspořádali také doprovodný seminář pro zúčastněné vysoké školy a s následnou českou recepcí pro jejich partnery. „Účastí na odborných veletrzích, jako je APAIE, ale i akcích, jako je tato recepce, se snažíme rozvíjet vztahy po celém světě. Abychom byli schopni řešit aktuální výzvy, které současný svět skýtá, musíme být schopni jej vidět v širších souvislostech. V tomto úsilí nám pomáhají mezinárodní zkušenosti, které podporují porozumění různým kulturám a společenským souvislostem. Každá univerzita by proto měla usilovat o vytvoření rozmanitého prostředí, které podporuje mezinárodní výměnu a spolupráci,“ apeloval ve svém slově na začátku recepce ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl.

Recepce i samotný seminář probíhaly v prostorách Forrest Research Foundation, která nabízí doktorandská stipendia vynikajícím studentům z celého světa a možnosti spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. České vysoké školy zde přivítal prof. James Arvanitakis, ředitel nadace, spolu s doktorandy a výzkumníky, kteří v semináři představili svou práci z oblastí astrofyziky, chemie, ekonomie či medicíny. Ti projevili silný zájem o spolupráci s Českem, konkrétně například o navázání spolupráce v rámci výměny studentů mezi zeměmi.

Doprovodný seminář pro vysoké školy s nadací Forrest Research Foundation. Foto: DZSDoprovodný seminář pro vysoké školy s nadací Forrest Research Foundation. Foto: DZS

Asijští studenti mají o české univerzity zájem

Z námi nedávno uskutečněného výzkumu vyplývá, že Česko je pro zahraniční studenty lákavou destinací. Kladně hodnotí zejména kvalitu vzdělávání, nabídku specializovaných oborů a vynikající úroveň našich pedagogů. Téměř polovina těchto studentů vyjadřuje přání zůstat v Česku i po ukončení studia.  

Studenti z východoasijských zemí (Čína, Hongkong, Japonsko, Korea a Tchaj-wan) jsou specifičtí tím, že o studium v Česku mají zájem primárně z ekonomických důvodů. Jako nejčastější faktor výběru země totiž udávají dostupné poplatky za studium a náklady na živobytí. Neméně významná je i možnost studovat v anglickém jazyce a v neposlední řadě také celková bezpečnost země.  

Z regionu Střední Asie přijíždějí do Česka studenti ze sedmi zemí, a to Afghánistánu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Mongolska, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. 9 z 10 dotázaných z těchto zemí by Česko doporučilo svým přátelům či rodině jako studijní destinaci, a po dokončení studií jich chce v Česku zůstat a zapojit se do pracovních procesů až 58 %. „To (že tu zůstanou, pozn. red.) znamená, že se jejich lákání na české školy vyplatí. Založí zde rodiny a platí daně. Podílejí se na trhu práce v segmentu vysoce přidané hodnoty, protože jsou na pozicích, které jsou velmi ceněné a kvalifikované. U řady absolventů dochází i k následné naturalizaci (získání českého občanství, pozn. red.),“ shrnuje přínosy zahraničních studentů Michal Uhl. 

Příští rok se setkáme na dalším ročníku APAIE v Dillí, v největším městě Indie, která je z hlediska rychlosti růstu i početnosti pro české univerzity extrémně důležitým regionem. Na našich vysokých školách představují indičtí studenti nejsilnější národnostní skupinu z regionu jižní a jihovýchodní Asie. Tito studenti si Česko vybírají primárně kvůli preferovanému studijnímu programu, s tím, že nejčastěji studují přírodní, společenské či informační vědy.