Výroční setkání koordinátorů dobrovolnických projektů

Rádi bychom vás dne 27. listopadu 2020 pozvali na již čtvrté Výroční setkání koordinátorů, které se tentokrát uskuteční online.

Na co se můžete těšit?

  • setkání s koordinátory dobrovolnických projektů
  • kulatý stůl: prostor ke sdílení a hledání řešení problémových situací
  • novinky ohledně Evropského sboru solidarity a dalšího možného zapojení

 

Online přihlašování probíhá do 15.11.2020.

Máte otázky? Pište Markétě Benešové z Domu zahraniční spolupráce na marketa.benesova@dzs.cz.

Pozvánka