Dohoda o přidružení Spojeného království k Horizontu Evropa byla oficiálně schválena!

CZELO

Od 1. ledna 2024 se budou moci výzkumníci ze Spojeného království účastnit programů Horizont Evropa a Copernicus.

Dlouho očekáváná dohoda byla včera oficiálně schválená Specializovaným výborem EU-UK pro účast v programech Unie. Na účast Spojeného království se budou vztahovat všechny záruky dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, včetně platby poplatku za účast do rozpočtu EU. Celkově bude Velká Británie na účast v obou programech  průměrně přispívat téměř 2,6 miliardy eur ročně, zpětně však žádné závazky hradit nebude. Dohoda počítá také s případy nedostatečného nebo přílišného zapojení britských institucí a obsahuje balanční mechanismy, které by v tomto případě upravily výši britského příspěvku. 

Vláda Spojeného království za účelem znovunastartování účasti v rámcovém programu plánuje představit nové finanční schéma určené pro mladé výzkumníky a výzkumníky bez předešlé zkušenosti s programem Horizont Evropa. 

Více informací naleznete na webu ScienceBusiness.