Evropská komise vypsala výzvu na podporu kultury nejvzdálenějších regionů a zámořských území

Zapojte se z neziskové organizace, veřejné instituce, mezinárodní organizace, univerzit, vzdělávací instituce či výzkumného centra

Evropská komise se chce více zaměřit na propagaci kultur tzv. nejvzdálenějších regionů (například Kanárských ostrovů nebo Madeiry) a tzv. zámořských zemí a území (například Grónska nebo Kajmanských ostrovů). Z toho důvodu vypsala výzvu na výběr organizace, která bude poskytovat granty a projekty právě na podporu těchto kultur a za účelem rozvinutí kulturního dialogu mezi dotčenými zeměmi a evropskými státy.

Ve výzvě je k dispozici 1 milion EUR. Tyto prostředky jsou určeny na podporu minimálně 45 projektů. Maximální rozpočet jednoho projektu bude činit 20 000 EUR.

Jedním z cílů této výzvy je podpora kulturního sektoru, který je celosvětově těžce postižen kvůli pandemii koronaviru. Výzva by rovněž měla nepřímo přispět obnově turistiky v dotčených oblastech. A zároveň chce prostřednictvím hledání nových možností kulturních výměn (například virtuální mobility) zdůraznit nutnost ohledu na životní prostředí.

Do výzvy se mohou zapojit například následující typy organizací: neziskové organizace, veřejné instituce, mezinárodní organizace, univerzity, vzdělávací instituce, výzkumná centra.

Organizace, které se chtějí do této výzvy zapojit, mohou podat žádost do 16. 11. 2020.

Přečtěte si podrobnější informace o výzvě.

Česká organizace se zájmem o tuto výzvu se může obrátit na Dům zahraniční spolupráce (DZS), kontaktní osobou pro konzultace je Lukáš Borovička.