Napsali o našem programu: Mezinárodní projekt Botanické zahrady Praha odstraňuje bariéry

V podzimním vydání našeho magazínu Mozaika jsme psali o dlouholetém zapojení Botanické zahrady hlavního města Praha v projektech mezinárodní spolupráce zaměřených na zpřístupňování expozic návštěvníkům se specifickými potřebami. O posledním projektu, který Botanická zahrada realizovala v rámci programu Erasmus+, psali i na dalších místech.

Tento článek informoval především o otevření nového bezbariérového vstupu do zahrad Trojského zámku. Právě bezbariérový vstup přitom představuje jen další z řady kroků směrem k přístupnosti zahrady všem návštěvníkům. Otevření předcházel i úspěšný mezinárodní projekt financovaný programem Erasmus+ Botanical Garden: COME IN! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE! Vedle metodiky přístupnosti ve čtyřech jazykových mutacích v jeho rámci vznikla i putovní výstava prezentující metodiku přístupnosti a příklady dobré praxe. Vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky v Botanické zahradě hl. m. Prahy Jarmila Skružná připomněla přínosy i ocenění, které se instituci dostalo od Domu zahraniční spolupráce:

„V současné době je možno do zahrady vstoupit novým bezbariérovým vchodem Kovárna, který, jak doufáme, přispívá k většímu komfortu našich návštěvníků. Botanická zahrada Praha patří dlouhodobě k organizacím, které věnují pozornost návštěvníkům se specifickými potřebami. O tom, že to dělá poctivě a s velkým nasazením, svědčí i fakt, že tříletý mezinárodní projekt vztahující se k tématu přístupnosti botanických zahrad byl nominován na Cenu Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+.“

Botanická zahrada pokračuje v dlouhodobém úsilí zpřístupnit zahrady všem i nadále. Buduje vonnou stezku zaměřenou na aromatické rostliny a rozvíjí hmatovou sbírku přírodnin, kterou zdarma zapůjčuje institucím pracujícím s osobami se specifickými potřebami.

Celý článek o inspirativní cestě Botanické zahrady světem mezinárodní spolupráce si můžete přečíst v posledním vydání Mozaiky.

Článek v magazínu Mozaika Podzim 2020
Celý článek o projektech Botanické zahrady hl.m. Prahy v magazínu Mozaika, podzim 2020