Externí pracovní skupiny jako nová platforma pro sdílení zkušeností

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vytvořil nový formát výměny zkušeností z oblasti mezinárodního vzdělávání mezi odborníky z praxe a zástupci DZS. V minulých dnech proto zorganizoval setkání externích pracovních skupin ze sektorů školního vzdělávání a neformálního vzdělávání mládeže.

Setkání se věnovalo aktuálním výzvám, jako je nucená digitalizace výuky, ale i dlouhodobějším tématům, například zavádění enviromentálního přístupu ve školství nebo možnostem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Další externí pracovní skupinu svolává DZS na konec září. Tentokrát se zástupci z oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Děkujeme všem zúčastněním za spolupráci.