Série debat k otevřené konzultaci ke vzdělávací mobilitě pro všechny

Evropská komise pořádá tři debaty na téma „Jak učinit vzdělávací mobilitu realitou pro všechny?“ v souvislosti s probíhající veřejnou konzultací k překážkám pro mobilitu

Celkem se do tří občanských dialogů zapojí zhruba 150 účastníků ze všech 27 členských států EU. Všechny debaty budou také vysílané online: 

  • 3.-5. března: definice budoucí vzdělávací mobility v Evropě a identifikace různých cílových skupin 

  • 24.-26. března: hlavní překážky a výzvy spojené s mobilitou, kterým čelí různé skupiny 

  • 28.-30. dubna: doporučení občanů Komisi, jak zvýšit vzdělávací mobilitu v Evropě: klíčové oblasti pro zlepšení, návrhy řešení pro různé cílové skupiny 

Více informací najdete na stránkách Komise