Absolvujte trénink ve vědecké laboratoři Evropské komise!

CZELO

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) otevírá za účelem školení a budování kapacit své vědecké laboratoře.

Nabídka tréninku hostujícím výzkumným pracovníkům je součástí strategie JRC poskytovat školení a budování kapacit za účelem posílení jejich schopností a dovedností. Výzvy jsou určeny zaměstnancům akademické sféry a výzkumných organizací, průmyslu, malých a středních podniků, široké veřejnosti a soukromému sektoru

Výzvy jsou nyní otevřené pro následující laboratoře:

U prvních dvou výzev mohou zájemci podávat své žádosti do 31. března 2023. Poslední uvedená výzva má uzávěrku do 30. dubna 2023.

Další informace najdete na webových stránkách JRC.