IGLO Innovation se zaměřilo na EIC Accelerator and fond EIC

CZELO

V roce 2022 byla dokončena restrukturalizace fondu EIC a bylo přijato dočasné řešení správy fondu EIC.

Dne 14. prosince 2022 se kancelář CZELO zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO zaměřené na inovace. Tématem setkání byly novinky týkající se Evropské rady pro inovace (EIC) a jejího fondu. V rámci setkání byla diskuze primárně zaměřena na EIC Accelerator.  

Rozpočet nástroje EIC Accelerator pro rok 2023 činí 1.3 miliardy eur. Tento pracovní program je poslední, který zahrnuje finanční příspěvek z rozpočtu Next Generation EU a očekává se, že další pracovní programy v následující letech budou mít nižší finanční dotaci. Stejně jako v minulém pracovním programu je EIC Accelerator rozdělen do výzev EIC Accelerator Open a do EIC Accelerator Challenges. Na začátku roku 2023 zorganizují programoví manažeři infodny zaměřené na jednotlivá témata výzev EIC Accelerator Challenges. Pro rok 2023 došlo v rámci EIC Accelerator také k následujícím změnám: úprava podmínek pro opětovné předložení žádosti a pokračování pilotního projektu, který umožňuje v řádně odůvodněných případech požadovat investiční položku nad 15 milionů eur.    

V roce 2022 byla dokončena restrukturalizace fondu EIC a bylo přijato dočasné řešení správy fondu EIC. V tomto ohledu proběhly v roce 2022 následující akce: 1. byly vydány nové investiční zásady, 2. byla jmenována společnost Alter Domus jako externí manažer fondu EIC, 3. smlouva o investičním poradenství byla upravena do tripartitní smlouvy mezi EIB, fondem EIC a Alter Domus, 4. někteří úředníci Evropské komise fungující ve fondu EIC byli nahrazeni nezávislými odborníky.   

Celý zápis ze setkání pracovní skupiny IGLO Innovation naleznete na našich stránkách.