Podpořme lidi na útěku. Semináře pomáhají českým neziskovkám pomáhat

Lékaři bez hranic, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Podívejte se, jak probíhal třetí ze série seminářů zaměřených na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Snažíme se podporovat organizace, které pomáhají nebo by chtěly pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. Proto ve spolupráci s renomovanými neziskovými organizacemi pořádáme sérii seminářů, které mohou pomoci méně zkušeným organizacím i jednotlivcům, se zájmem více se do pomoci zapojit. 

Třetí seminář v řadě, který proběhl na konci června, se věnoval tématu komunikace s lidmi s traumatem. Jeho obsahovou a odbornou stránku zajistili Lékaři bez hranic. Účastníci tak jako bonus mohli nakouknout i do zákulisí jedné z nejznámějších humanitárních organizací. 

Seminář - Lékaři bez hranic

Semináře se účastnilo celkem 19 účastníků, kteří se věnují práci – nejen – s ukrajinskými uprchlíky. Poznatky získané na semináři tak mohou ihned aplikovat v terénu během své každodenní praxe. Mezi účastníky byli například zástupci organizací Iniciativa Hlavák a Český červený kříž. Obě organizace sehrály důležitou úlohu ve zvládání přílivů uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny a seminář tak hodnotili jako mimořádně přínosný.

Seminář zahájil svou prezentací Tomáš Bendl, šéf komunikace české kanceláře Lékařů bez hranic, který se s účastníky podělil o své bohaté zkušenosti, jež načerpal během misí v Ukrajině a Jižním Súdánu. Tomáš vedl svoji prezentaci velmi interaktivně a aktivně do ní zapojoval publikum, které se mu svěřovalo s problémy či dilematy, jimž čelí během každodenní práce s uprchlíky. Tomáš jim na ně nabídl odpovědi perspektivou zkušeného humanitárního pracovníka.

Druhým přednášejícím byl Jan Böhm, digitální stratég Lékařů bez Hranic. Janova přednáška se zabývala převážně nezamýšlenými důsledky implementace digitálních řešení problémů souvisejících – nejen – s uprchlictvím (např. skenování oka uprchlíků pro pozdější identifikaci). Jan se svou přednáškou snažil ilustrovat, že v praxi může být navržení řešení problému sice velmi snadné po technické stránce, ale je třeba jej vždy promýšlet ve vztahu k možnému zneužití.

Seminář zakončila psycholožka a psychoterapeutka Kateřina Šrahůlková, které jako expatka MSF působila v uprchlických táborech v řecké Morii nebo Jordánsku. Tato část měla prvky workshopu, při kterém Kateřina aktivně zapojila zúčastněné, a zároveň vysvětlila specifika komunikace s uprchlíkem trpícím traumatem,

Na závěr vystoupili naši kolegové z DZS, kteří zúčastněným představili možnosti, kterých mohou využít díky programům EU. 

Série seminářů Podpořme lidi na útěku pokračuje 28. 7. tématem Boj proti nesnášenlivosti. Tento seminář byl vytvořen ve spolupráci s Amnesty International. Zájemci se stále mohou registrovat

Fotogalerie ze semináře v Jak mluvit s lidmi s traumatem