Podpořme lidi na útěku: Jak mluvit s lidmi s traumatem

...

Rádi bychom pozvali zájemce z řad neziskových organizací, studentů nebo široké veřejnosti na seminář „Jak jednat s lidmi s traumatem“. Seminář bude složen z několika nejen přednášek, ale i workshopů a účastníci se z několika perspektiv dozví více o tom, co prožívají lidé na útěku v důsledku ozbrojeného konfliktu nebo jiné humanitární katastrofy, a jak to reflektovat při komunikaci s nimi. Na seminář je nutné se předem registrovat prostřednictvím formuláře níže, a to nejpozději do 22. června 2022.

Přednášející:

Kateřina Šrahůlková | Lékaři bez hranic (lekari-bez-hranic.cz) je psycholožka a psychoterapeutka. Kateřina bude mluvit o tom, jaké to je pomáhat dětem, které zažily válku, trápí je noční můry, mají panické záchvaty nebo mluví o sebevraždě. Šest měsíců pracovala v roce 2020 v uprchlickém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos. Věnovala se především dětem. Její pacienti a pacientky se vyrovnávali s hrůzami, které zažili ve své domovině či po cestě do Evropy. Kateřina pečovala také 6 měsíců o syrské uprchlíky v libanonských uprchlických táborech a právě tyto zkušenosti bude na semináři s účastníky sdílet.

Lucie Brázdovová | Lékaři bez hranic (lekari-bez-hranic.cz) je porodní asistentka a manažerka porodní péče, jež se zabývá pomocí přeživším sexuálního násilí, spoluprací s tradičními porodními bábami nebo hledáním řešení v naprosto bezvýchodné situaci. Pečovala o ženy, které se bály do zdravotnického zařízení jít, i o ty, jež chtěly potratit. Lucie Brázdová s Lékaři bez hranic spolupracuje téměř 10 let a působila na 11 misích. Pečovala o ženy v Jižním Súdánu, Sieře Leone nebo uprchlických táborech v Řecku a Libanonu.

V neposlední řadě se účastnici mohou těšit na digitálního stratéga Jana Böhma (Lékaři bez hranic): Důvěra lidí je při epidemii důležitější než technické aspekty sběru dat - Lupa.cz., jež se zabývá sběrem a vyhodnocováním dat ze sociálních sítí o místech, do kterých je velmi obtížné proniknout.  Jan tak nabídne pohled na téma i ze zcela odlišné technické perspektivy.

Kdo jsou Lékaři bez hranic?

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières  jsou nezávislá, nestranná a neutrální mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami a lidem, kteří nemají přístup ke zdravotní péči. Plošně odmítá násilí a kritizuje všechny, kdo ho páchají.

Organizace působí ve více než 74 zemích světa, kde například: ošetřuje nemocné, operuje raněné, léčí podvyživené děti, očkuje, zajišťuje mateřskou a porodní péči, přináší psychologickou pomoc obětem násilí, školí místní personál. Lékaře bez hranic založila v roce 1971 skupina francouzských lékařů a novinářů. Vedle lékařské péče proto také informuje veřejnost o situaci lidí v nouzi, o příčinách krizí, které je ohrožují, nebo o porušování mezinárodních dohod a lidských práv. Za svou činnost získala organizace Lékaři bez hranic Nobelovu cenu v roce 1999.

Who is the event for
  • Pracovníci s mládeží