Proběhla již jedenáctá edice školení projektových manažerů zemí V4

CZELO

Ve dnech 28., 29. a 31. března 2022 se uskutečnilo další školení projektových manažerů zemí V4.

Školení se celkově účastnilo 40 projektových manažerů působících na univerzitách, výzkumných institucích a městských úřadech v zemích V4, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Rumunsku a Kypru. Na organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a styčné kanceláře z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Společným cílem těchto subjektů je zvyšování národní účasti v evropských programech pro VaVaI a zviditelnění regionu v Bruselu. 

Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu, a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Kancelář CZELO řadí stáže projektových manažerů v Bruselu mezi své standardně poskytované služby. Z důvodu pandemických opatření proběhl letošní ročník opět virtuálně. 

Jednotliví řečníci představili možnosti spolupráce a networkingu pro výzkumné instituce ze zemí účastníků. Pozornost byla věnována také správnému podávání žádostí a novinkám ve financování v rámci Horizontu Evropa, jako je financování paušálními částkami . Program byl doplněn o příklady  dobré praxe z projektového oddělení Université Libre de Brussels a úspěšnými projekty z Mendelovy univerzity a polské Akademie věd. Zástupkyně Evropské komise následně představily mechanismus sdílení a propagace výzkumných projektů skrze Horizon Project Platform a Horizon Booster Platform. Poslední den semináře byly v rámci interaktivních skupin rozebírány koncepty otevřené vědy a plány genderové rovnosti, které jsou kritériem způsobilosti pro projektové žádosti. Diskuze proběhly také na téma synergií mezi programem Horizont Evropa a Erasmus +.  

Další školení projektových manažerů zemí V4 se uskuteční během podzimu 2022 a o jeho konání vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek, na LinkedIn a Facebooku

Sedm českých účastníků a účastnic zastupovalo následující  instituce: 

  • Univerzita Palackého v Olomouci 
  • Mendelova univerzita v Brně 
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
  • Městský úřad Brno 
  • Národní ústav duševního zdraví 
  • Biologické centrum AV ČR 
  • Česká zemědělská univerzita v Praze

Program školení naleznete zde.