Konference pro zástupce krajů představila možnosti mezinárodního vzdělávání při práci s mládeží

Uspořádali jsme konferenci Neformální vzdělávání mládeže jako prevence sociálních problémů a možnosti financování.

Konference, která proběhla 25. listopadu, měla za cíl seznámit pracovníky krajských úřadů věnujících se oblasti vzdělávání s možnostmi programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Oba programy totiž umožňují samosprávám financovat vzdělávací projekty pro rozvoj svých zaměstnanců, rozšiřovat možnosti pro školy ve své gesci a propojovat formální a neformální vzdělávání mládeže.

konference

Konferenci otevřela panelová debata, ve které se Michal Uhl, statutární zástupce DZS, Lenka Henebergová, vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže v DZS, Adéla Linhartová z MŠMT a Martina Zikmundová z České asociace streetwork společně zamýšleli nad možnostmi rozvoje mladých lidí a podporou pro ty, kteří se nacházejí ve složité životní situaci. „Neformální vzdělávání a mezinárodní zkušenost takovým mladým lidem pomáhá znovu se nastartovat, anebo ještě lépe – vůbec z pomyslného vlaku nevypadnout. Díky projektům organizovaným v rámci Evropského sboru solidarity a Erasmu+ mohou mladí lidé objevit, že trávit čas a pracovat na svém rozvoji jde i jinak než během formální výuky, která je často zklamala, a zjistí, že to má smysl,“ komentuje Michal Uhl význam mezinárodního vzdělávání v práci s mládeží.

Následně na pódiu představili své zkušenosti s programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity sami účastníci programů, kteří měli příležitost vyjet do zahraničí. O své zážitky z výjezdů se podělili Dominik Král a Dominika Richter, kteří spolupracují s Městským domem dětí a mládeže Sluníčko v Aši, a Lucie Čermáková a Nikola Schnaubeltová, které vyjely na zahraniční stáž během svého studia na OU Vrapice v Kladně.   

Po krátké pauze následoval blok věnovaný příkladům dobré praxe. Účastníci se seznámili s úspěšnými projekty a měli příležitost zeptat se jejich koordinátorů na detaily ohledně průběhu a řízení projektů. Své aktivity představila například Adéla Mašková z Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku, která přiblížila možnosti vzdělávacích aktivit pro úředníky a zástupce samospráv malých obcí. Ukázala, jak možnost vyjet do zahraničí a podívat se, jak tam řeší různé problémy, může pomoci se správou českých obcí, a jak může takový výjezd pomoci v rozvoji pracovníků obcí. 

Martina Němcová, manažerka mezinárodních projektů působící na krajském úřadě pro Zlínský kraj, představila četné zkušenosti kraje s projekty Erasmus+ a konkrétní přínosy, které program kraji přináší. O své zkušenosti se podělily také Hana Blažková ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Příbrami, Eva Holečková, ředitelka Městského Domu dětí a mládeže Sluníčko Aš a Ivana Sedláková, ředitelka Středního odborného učiliště a Praktické školy Kladno – Vrapice.

Program konference uzavřel Šimon Presser, vedoucí odboru mládeže v DZS, který shrnul možnosti podpory pro kraje a obce a nabídl všem přítomným pomocnou ruku při realizaci jejich projektových záměrů.

Na druhý den měli všichni hosté možnost zúčastnit se individuální konzultace v Domě zahraniční spolupráce a prodiskutovat své konkrétní plány na projekty v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity se zástupci DZS.