Akademie European Schoolnet spouští inovativní online kurzy pro učitele

LuRy, DZS

European Schoolnet

Naučte se nové metody výuky v akademii European Schoolnet.

Akademie European Schoolnet zveřejnila nabídku nových online kurzů pro učitele základních škol. Ten první začíná už 10. ledna. Pro registrované členy Akademie jsou všechny zdarma.

Každý kurz se skládá z několika tematických celků, které jsou otevírány zpravidla v týdenních intervalech. Na konci modulu vyplní účastníci krátký test nebo zveřejní připravenou aktivitu. Po úspěšném absolvování celého kurzu získají elektronický certifikát.

Terra Mission MOOC: Teaching Sustainability for Action

Prohlubte svoje znalosti o problematice ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Zjistěte, jak můžete zpestřit vaši výuku pomocí metodického balíčku Terra Mission, venkovních aktivit a praktických úkolů. Inspirujte žáky k bádání a osobní angažovanosti. Kurz je vhodný zejména pro učitele základních škol se zájmem o přírodní vědy. Začíná 10. ledna a poběží do 16. února. Registrace je otevřena.

Active Learning and Innovative Teaching in Flexible Learning Spaces

Tento kurz je určen učitelům a vedoucím pracovníkům škol, kteří mají zájem zavádět inovativní pedagogické přístupy s využitím digitálních technologií a chtějí experimentovat s flexibilním uspořádáním třídy. Seznámíte se s teoretickými základy a principy aktivního učení a naučíte se je aplikovat ve výuce. Kurz začíná 17. ledna a poběží do 23. února. Registrace je otevřena.

Digital Education with Cultural Heritage

Naučte se efektivně používat digitální technologie ve výuce bez ohledu na to, jaký předmět učíte. Kurz uvádí jako příklad práci s evropskou digitální knihovnou Europeana, a je proto vhodný nejen pro učitele, ale také pro pracovníky muzeí, knihoven a další zájemce. Po jeho skončení budete schopni navrhnout vlastní vzdělávací materiály a výukové scénáře. Kurz začíná 7. února a poběží do 23. března. Registrace je otevřena.

Facts4All – Schools tackling disinformation

Tento MOOC podpoří učitele v přípravě a zavádění efektivních celoškolních postupů na podporu kritického myšlení a boje proti online dezinformacím, a to prostřednictvím mezigeneračního dialogu a spolupráce s místní komunitou. Kurz bude zahájen 23. března. Registrace zatím nebyla spuštěna. Aktuální informace a podrobný popis kurzu najdete na webu www.europeanschoolnetacademy.eu.

Life Terra MOCC

European Schoolnet Academy je evropská platforma, která nabízí kvalitní bezplatné kurzy (tzv. MOOC) pro učitele a další pracovníky ve vzdělávání. Jejich cílem je seznámit účastníky s aktuálními trendy ve vzdělávání, poskytnout jim užitečné vzdělávací materiály a představit jim pestrou paletu aplikací a nástrojů k výuce.

V roce 2021 Akademie nabídla celkem 10 MOOC kurzů, do kterých se registrovalo na 9500 učitelů z celé Evropy. Míra dokončení byla zhruba 50 procent, přičemž 97 procent účastníků bylo s nabídnutým obsahem spokojeno nebo velmi spokojeno.