Zvažujete účast v projektech ERC? Nepodceňujte etické aspekty projektu!

CZELO

Pracovní skupina IGLO pro oblast ERC se věnovala otázce etického přezkumu ERC, přečtete si zápis z tohoto setkání.

Dne 10. listopadu 2021 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny IGLO se zaměřením na ERC, v rámci něhož představila Filipa Ferraz De Oliveira (ERCEA) postupy etického přezkumu (ethics review) Evropské rady pro výzkum (ERC) a novinky a změny v této oblasti. Etický přezkum (ethics review) má zajistit, aby projekty financované z ERC grantů respektovaly etické principy EU v oblasti výzkumu a právní závazky s nimi spjaté, což je ukotveno i v programu Horizontu Evropa jako jedno z kritérií podávání a následného hodnocení ERC projektových žádostí.

Více informací se dočtete v zápise kanceláře CZELO k tomuto setkání.

Informace k posuzování etiky v programu Horizont Evropa lze nalézt též v zápise kanceláře CZELO z dubnového setkání pracovní skupiny IGLO pro implementaci na téma úprav v systému posuzování etiky v programu Horizont Evropa.