Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Evropě: Vytváření kompetencí a podpora učitelů a škol - Hlavní zjištění

28. 05. 2024

Překlad hlavních zjištění studie Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools, která přináší komplexní pohled na problematiku vzdělávání pro udržitelný rozvoj napříč 39 evropskými vzdělávacími systémy, na přístupy k učení pro udržitelnost v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání, stejně jako na podporou nabízenou školám a učitelům.