The European Higher Education Area in 2024: Bologna Process Implementation Report

27. 05. 2024

Jaké jsou nejnovější politické závazky v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání („EHEA“)? A jak si evropské země stojí při jejich plnění? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v publikaci The European Higher Education Area in 2024: Bologna Process Implementation Report.

 

Nové vydání je rozděleno do šesti kapitol.

První poskytuje základní údaje o evropském vysokoškolském vzdělávání. Druhá podrobně popisuje tři klíčové závazky zemí EHEA týkající se struktury titulů, uznávání kvalifikací a zajišťování kvality. Třetí kapitola se zabývá základními hodnotami, na kterých se EHEA shoduje: akademickou svobodou, akademickou integritou, institucionální autonomií, účastí studentů a zaměstnanců VŠ na řízení vysokoškolského vzdělávání a v neposlední řadě také veřejnou odpovědností za vysokoškolské vzdělávání a veřejnou odpovědností vysokého školství jako takového. Čtvrtá kapitola popisuje, jak jednotlivé země zavádějí politiku sociálního rozměru. Pátá se zaměřuje na cíle učení a výuky stanovené v Římském komuniké z roku 2020. A šestá kapitola je věnovaná mobilitě a internacionalizaci. Poslední část této kapitoly pak věnuje pozornost vysokoškolským institucím pomáhajícím ukrajinským studentům a zaměstnancům VŠ, kteří byli nuceni opustit Ukrajinu.