Postoje veřejnosti k zahraničním výjezdům

17. 05. 2024

Zpráva z kvantitativního šetření, realizace duben 2024

 

Cílem výzkumu bylo zmapovat postoje české populace k zahraničním výjezdům a dalším mezinárodním aktivitám, jejich vztah k evropským hodnotám a povědomí o krajanech v zahraničí.

Výzkum je reprezentativní pro českou populaci ve věku 15+ podle základních sociodemografických proměnných (region, věk, gender, vzdělání, velikost místa bydliště).

Sběr dat probíhal v dubnu 2024 pomocí výzkumnických metod CATI a CAWI na celkem 1002 respondentech. Výběr respondentů byl kvótní. Nezávislý výzkum byl realizován společností STEM/MARK výhradně pro Dům zahraniční spolupráce.